Máy và công nghệ – Máy công nghệ - Máy và công nghệ Đức Minh

Nước tinh khiết

 

 

  • Công suất 500l/giờ - 3000l/giờ
  • Màng lọc PRo nhập khẩu
  • Dây chuyền gọn nhẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục sản phẩm

Tin tức - Sự kiện



Khách đang xem Website

Có 3 khách Trực tuyến